: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


2013-05-21Wnioski do kolejnych działań…

Zajęcia w dniu 21 maja 2013 roku kończyły 30-godzinną przygodę kl. Ia z projektem „Zostać przedsiębiorczym”. Zostały poświęcone przede wszystkim na dokładną analizę działań projektowych. Zadanie edukacyjne „Nasz proj...

2013-05-14Ocena wykonanej pracy

14 maja 2013 r. uczniowie klasy Ib uczestniczyli w kolejnych zajęciach związanych z projektem „Zostać przedsiębiorczym”. Członkowie trzech grup realizujących działania projektowe zawarte w tematach: „Mało sportu w na...

2013-05-07Realizacja projektu

W dniu 7 maja 2013 roku uczniowie klasy Ia realizowali 26. godzinę zajęć w ramach projektu „Zostać przedsiębiorczym”. Jej tematem wiodącym była realizacja kolejnych zadań projektowych przez poszczególne grupy: „Jeste...

2013-04-16Uczniowie klasy Ib przystępują do realizacji projektów

Zajęcia z dnia 16 kwietnia rozpoczynają cykl związany z realizacja zaplanowanych projektów. Przed uczestnikami projektu stają kolejne wyzwania. Na dzisiejszych zajęciach uczniowie poznawali i wybierali metody badawcz...

2013-04-09Budżet projektu – trudne zadanie!

Przed uczniami klasy Ia uczestniczącymi w zajęciach w dniu 09.04.2013 r. stanęło wyzwanie związane z ustaleniem budżetu realizowanego projektu. Zajęcia miały na celu kształtowanie u uczniów umiejętności analizy koszt...

2013-03-27Planowanie działania – podział ról, harmonogram

Uczniowie klasy Ib realizowali w dniu 26.03.2013r. kolejne zajęcia z projektu Zostać przedsiębiorczym. Ich celem było: wykorzystanie informacji o sobie w podejmowanych działaniach, stosowanie zasad racjonalnego gospo...

2013-03-12Poszukiwanie pomysłów. Określenie celu projektu

12 marca 2013 roku 20 uczniów klasy Ia realizowało zajęcia których celem było: zapoznanie się ze sposobami poszukiwania pomysłów, uczenie się formułowania tematu i celów projektu, analizowania wybranego tematu pod ką...

2013-03-06Tworzenie zespołów projektowych

5 marca 2013 roku klasa II b realizowała kolejne zajęcia w ramach projektu „Zostać przedsiębiorczym”. Tematyką zajęć było tworzenie zespołów projektowych. Zajęcia miały na celu kształtowanie u uczniów umiejętności pr...

2013-02-27Wnioski z części pierwszej

W dniu 26 lutego w klasie Ia zostały przeprowadzone kolejne zajęcia w ramach projektu „Zostać przedsiębiorczym”. Ich temat to „Wnioski z części-1”. Stanowiły pierwsze z cyklu 15. przewidzianych w drugiej części ,,R...

2013-02-05Przygotowujemy sprawozdanie z realizacji projektu.

5 lutego 2013 roku uczniowie klasy Ib uczestniczyli w kolejnych zajęciach z projektu „Zostać przedsiębiorczym”. Poświęcone one były realizacji celów związanych z kształtowaniem umiejętności opisywania działań prow...

2013-01-23Przygotowujemy się do publicznego przedstawienia rezultatów projektu

22 stycznia 2013 roku przeprowadzono w klasie Ia kolejne zajęcia realizujące projekt „Zostać przedsiębiorczym”. Ich celem było zapoznanie uczniów z różnymi formami prezentacji, podjęcie próby ich właściwego nazywania...

2013-01-08Pracujemy razem. Organizujemy i monitorujemy nasze działania

8 stycznia 2013 roku odbyły się kolejne dla klasy Ib zajęcia realizowane w ramach projektu „Zostać przedsiębiorczym”. Celem zajęć było nabycie umiejętności: wskazywania osób lub instytucji, które mogą być sojusznikam...

2012-11-13Poszukujemy pomysłów i je weryfikujemy

Uczniowie klasy Ia uczestniczyli w dniu 13.11.2012 r. w kolejnych zajęciach projektu „Zostać przedsiębiorczym”, podczas których realizowano temat „Poszukujemy pomysłów i je weryfikujemy”. Celem przeprowadzonych zajęć...

2012-10-30Co to znaczy „Być liderem”?

30 października uczniowie klasy Ib realizującej pod opieką swej wychowawczyni p. Doroty Szewczyk projekt „Zostać przedsiębiorczym”. Podczas zajęć realizowano zadanie edukacyjne „Uważaj na znaki”. Uczniowie...

2012-10-23Pierwsze zajęcia drugiego roku realizacji projektu „Zostać przedsiębiorczym”

Od roku szkolnego 2012/2013 projekt „Zostać przedsiębiorczym” realizowany jest przez kolejne dwie klasy pierwsze. Pierwsza z nich to klasa Ia, która od 15 października realizuje projekt pod opieką swej wychowawczyni...

2012-09-17Zakończenie zajęć z Modułu V.

W sobotę 15. września zakończyliśmy realizację zajęć z modułu V – IPD dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zajęcia IV poświęcone były tematyce związanej z planowaniem i określeniem cech dobrego planu. Celem zajęć było na...

2012-06-18Rozpoczęliśmy realizację Modułu V – IPD dla uczniów szkół gimnazjalnych

W sobotę, 16 czerwca, odbyły się pierwsze dwa z pięciu zajęć Modułu V. Głównym celem zajęć z tego modułu jest wspieranie uczniów w ważnych dla nich decyzjach związanych z wyborem profili kształcenia ponadgimnazjalne...

2012-05-29Akcja promocyjna grupy realizującej projekt „Podziel się szpikiem”

Grupa uczennic realizujących projekt z biologii pod nazwą „Podziel się szpikiem” przeprowadziła dwie akcje promujące w środowisku lokalnym idee oddawania szpiku kostnego. Pierwsza z nich miała miejsce podczas sesji R...

2012-05-28Uczestnicy projektu przygotowują się do przedstawienia efektów swej pracy

Sobota, 26 maja, była kolejnym dniem realizacji projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”. Podczas zajęć realizowano zadnia związane z finalizowaniem prac grup projektowych i przygotowaniem s...

2012-05-17Uporządkowanie materiałów do prezentacji – kolejne zajęcia w ramach projektu „Zostać przedsiębiorczym”

Środa, 16-tego maja, była kolejnym dniem zajęć dla realizatorów projektu „Zostać przedsiębiorczym”. Celem zajęć było kształtowanie wśród uczniów umiejętności tworzenia słownych wypowiedzi oraz układania planu prezen...

2012-04-13Uczestnicy programu „Zostać przedsiębiorczym” przystąpili do realizacji projektów

W środę, 11 kwietnia, odbyły się kolejne zajęcia dla uczniów realizujących projekt „Zostać przedsiębiorczym”. Zapoczątkowały one cykl spotkań poświęconych bezpośredniej realizacji trzech projektów: „Prezent dla każde...

2012-04-12Sesja naukowa „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości”

W dniu 12 kwietnia 2012 roku uczniowie naszej szkoły realizujący projekt „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” uczestniczyli w sesji naukowej „Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości”. Przeprowadz...

2012-04-02Uczestnicy projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” realizują jego III Moduł

Uczniowie realizujący projekt „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” przeszli do realizacji jego III modułu „Wykonywanie projektów”. Przypominamy, że każdy z nauczycieli pracuje z dwiema, pięcio...

2012-03-30Wizyta w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie oddział w Świnicach Warckich

W dniu 20.03.2012 r. w ramach projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” uczniowie realizujący projekt pn. „… a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój bank” – GBS w Świnicach Warckich spotka...

2012-03-26Wizyta w Zespole Diagnostyki Laboratoryjnej w Łęczycy

W ramach realizacji projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” grupa uczniów realizująca projekt pn. „Moje laboratorium”, w dniu 26.03.2012 roku wykonała zaplanowane wcześniej zadanie – Wizytę...

2012-03-14Poszukiwanie pomysłów. Określenie celu projektu.

Kolejne zajęcia z projektu „Zostań przedsiębiorczym” poświęcone były określeniu celu realizowanego projektu. Głównym zadaniem dzisiejszych zajęć było określenie w jaki sposób najlepiej przekazać infor...

2012-02-21Od teorii do praktyki – rozpoczynamy prace nad projektami

W sobotę 18 lutego odbyły się kolejne dwa cykle zajęć pozalekcyjnych dla uczniów realizujących projekt „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”. Pierwsze dwie godziny zajęć poświęcone były wypracowan...

2012-02-17Przygotowujemy sprawozdanie z realizacji projektu

Taki był temat zajęć realizowanych w dniu 15.02.2012 roku, których celem było zdobycie przez uczniów umiejętności związanych z rozpoznawaniem i charakteryzowaniem elementów sprawozdania, a także napisania przykładowy...

2012-01-30Pracowita sobota dla realizatorów projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”

Dwa kolejne cykle zajęć projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” zostały zrealizowane w sobotę 28 stycznia 2012 roku. Odbywały się one pod wspólnym hasłem „Dziś ważne zajęcia – grupy, role ...

2012-01-27Samoocena – trudne zadanie nie tylko dla realizatorów projektu

„Oceniamy naszą pracę” to temat zajęć zrealizowanych przez uczestników projektu w dniu 25.01.2012 roku. Samoocena to świadomość samego siebie, to przymierzanie swoich możliwości do pojawiających się przed nami nowych...

2012-01-19Przygotowanie się do publicznego przedstawienia rezultatów projektu

Tak brzmiał temat kolejnych zajęć przeprowadzonych w dniu 18.01.2012 roku dla uczniów klasy Ia realizujących program „Zostać przedsiębiorczym”. Przypominamy, że jest to program nauczania dla gimnazjum opracowany w ra...

2012-01-18Szkolenie dla uczniów i nauczycieli z obsługi platformy IT

W dniach 16-17.01.2012 roku odbyło się szkolenie z obsługi platformy IT dla uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie. Każda z czterech grup przeszła ...

2012-01-14Pierwsze zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach Projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”

W sobotę 14. stycznia rozpoczęła się realizacja Projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery” w którym uczestniczy czterdziestu uczniów klas drugich. Przed rozpoczęciem zajęć został przeprowadzo...

2011-12-15Zebranie informacyjne dla rodziców uczniów uczestniczących w realizacji projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”

W dniu 15. grudnia 2011r odbyło się spotkanie Szkolnego Asystenta Projektu Marka Koniuszennego z rodzicami uczniów uczestniczących w realizacji projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”. C...

2011-12-10Działania przygotowujące rozpoczęcie realizacji projektu „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery”

Czworo nauczycieli naszego Gimnazjum wraz z jego dyrektorem uczestniczyło w prowadzonych przez ECORYS Polska Sp. z o. o. szkoleniach przygotowujących do realizacji w szkołach projektu „Rozwój zainteresowań uczniów g...

2011-12-01Pierwszy miesiąc realizacji projektu „Zostać przedsiębiorczym”

Uczniowie klasy Ia wraz ze swym wychowawcą p. Arnoldem Kaliszką zakończyli pierwszy miesiąc realizacji projektu „Zostać przedsiębiorczym”, którego liderem jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Partnerami:...

Certyfikat "Projekt z klasą"