: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Gmina Świnice Warckie - administracyjnie przynależy do powiatu łęczyckiego, województwa łódzkiego. Graniczy z gminami: od północy z gminą Grabów, od południa z gminą Wartkowice, od wschodu z gminą Łęczyca, od zachodu z gminami Uniejów i Dąbie nad Nerem.

Obszar gminy - 9400 ha, w tym użytki rolne 7700 ha.

Ludność gminy - ogółem 4385.

Terytorium - obszar gminy podzielony jest na 22 sołectwa.

Drogi - długość dróg powiatowych biegnących przez teren gminy wynosi 56 km, pod zarządem gminy są drogi i ulice o długości 85 km.

Koleje - gminę przecina linia kolejowa Gdynia - Katowice, w miejscowości Kraski (1 km od Świnic Warckich) znajduje się stacja rozładunkowa i pasażerska.

Telekomunikacja - na terenie gminy pracują 4 automatyczne centrale telefoniczne oraz stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Plus GSM.

Zaopatrzenie w wodę - odbywa się w trzech hydroforniach: w Świnicach Warckich, Chwalborzycach, Piaskach.

Sieć wodociągowa : zwodociągowano 100% sołectw na terenie Gminy.

Sieć kanalizacyjna - obejmuje Świnice Warckie, część Głogowca i Krask. Oczyszczalnia ścieków typu Lemna.

Działalność gospodarcza - na terenie gminy działa 131 prywatnych podmiotów gospodarczych: 57 - usługowych, 62 - handlowych, 12 - produkcyjnych.

Sektor spółdzielczy : Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Świnicach Warckich, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Świnicach Warckich, Bank Spółdzielczy w Świnicach Warckich.

Rolnictwo - gmina ma charakter wybitnie rolniczy. Użytki rolne zajmują powierzchnię 7,7 tyś ha. Produkcja rolna wielokierunkowa.

Oświata - na terenie gminy funkcjonują: dwie szkoły podstawowe w Świnicach Warckich i Piaskach, gimnazjum w Świnicach Warckich oraz jednooddziałowe przedszkole w Świnicach Warckich.

Kultura - działalnością kulturalną zajmuje się GOK. Stałe formy działalności GOK: nauka gry na instrumentach muzycznych, kółko młodych talentów, kółko plastyczne, siłownia kulturystyczna. Znaczące imprezy - festyn rekreacyjno-kulturalny "TrzeĽwo, zdrowo i wesoło", Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego, Powiatowy Dzień Ziemniaka, Dożynki Gminne, Dzień Muzyka "Cecyliada", uroczystości z okazji świąt państwowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Świnicach Warckich (przy której działa Punkt Informacji Turystycznej) posiada jedną filię z siedzibą w Piaskach. Łączny stan księgozbioru obu bibliotek to ponad 24 tys. woluminów. Biblioteki prenumerują łącznie ok. 19 tytułów czasopism, które można wypożyczać do domu lub korzystać z nich na miejscu (w czytelni). Średnio dziennie biblioteki obsługują około 60 czytelników. Ponadto organizowane są różne formy działalności kulturalno - oświatowej (lekcje biblioteczne dla uczniów okolicznych szkół, różne konkursy, wystawy, andrzejki, głośne czytanie książek).

Ochrona przeciwpożarowa : na terenie gminy działa 11 jednostek OSP. Dziesięć jednostek posiada własne strażnice. Jednostki posiadają: 1 samochód pożarniczy ciężki, 2 samochody pożarnicze średnie, 1 samochód ratownictwa technicznego, 5 samochodów pożarniczych lekkich, 14 motopomp o rozruchu ręcznym.

Zdrowie - ochroną zdrowia zajmuje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAMED. Ośrodek posiada trzy gabinety podstawowe: 2 internistyczne i 1 ginekologiczny.

Pomoc społeczna - prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który świadczy pomoc finansową, rzeczową i usługową oraz wykonuje pracę socjalną w postaci poradnictwa prawnego, psychologicznego i socjalnego
Certyfikat "Projekt z klasą"