: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :

Zespół "Mała Pozytywka" poprzez swą działalność:
  • krzewi kulturę muzyczną wśród młodzieży,
  • zachęca do samodzielnych prób wykonywania piosenek,
  • apewnia możliwości prezentacji własnych umiejętności,
  • promuje młode talenty,
  • integruje uczniów ze szkół powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego,
  • stwarza możliwość konfrontacji własnych umiejętności i repertuaru z innymi zespołami.

"Mała Pozytywka" jako jedno z ważniejszych ogniw pracy szkoły, pełni znaczącą rolę w realizacji zmierzonych celów, m. in. umożliwia uczniom uzdolnionym wokalnie kontakt ze sztuką, zainteresowanie inną formą spędzania czasu, integrację i umiejętność pracy w zespole. "Mała Pozytywka" doskonale promuje swoją szkołę na zewnątrz i osiąga znaczące sukcesy w konkursach.
Potwierdzeniem tego jest:

  • udział w uroczystościach i akademiach szkolnych m. in. akademie z okazji rocznic i świąt państwowych, Dnia Edukacji Narodowej, obchody Dnia Patrona Szkoły,
  • udział w widowiskach i inscenizacjach prezentowanych przez szkołę na zewnątrz, np. w Gminnym Ośrodku Kultury, kościele parafialnym w Dzierżawach, Domu Dziecka w Turku,
  • aktywne uczestnictwo w imprezach lokalnych, festynach rodzinnych i sportowych,
  • uczestnictwo w konkursach międzyszkolnych i festiwalach piosenki.

Zespół jedyną formą zaspakajania ambicji artytstycznych uczniów, umożliwiającą im twórcze wypowiedzenie się językiem muzyki czy tańca. Społeczne uznanie działalności zespołu sprawia natomiast, że przynależność do niego jest wysoko ceniona. Te czynniki mają znaczny wpływ na poczucie własnej wartości młodego człowieka.

Opiekunem zespołu "Mała Pozytywka" jest pani Izabela Ożadowicz.

Certyfikat "Projekt z klasą"