: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :

2012-01-19 Przygotowanie się do publicznego przedstawienia rezultatów projektu


Tak brzmiał temat kolejnych zajęć przeprowadzonych w dniu 18.01.2012 roku dla uczniów klasy Ia realizujących program „Zostać przedsiębiorczym”. Przypominamy, że jest to program nauczania dla gimnazjum opracowany w ramach projektu „Zostać Przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”, w tym konkursu zamkniętego nr 4/POKL/2009 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Liderem projektu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości a Partnerami: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach oraz Firma Informatyczna Bull Design z Warszawy.

Podczas zajęć realizowano następujące zagadnienia:
• Stres związany z wystąpieniem publicznym.
• Struktura i forma prezentacji, odbiorcy prezentacji, udział członków zespołu w prezentacji, środki audiowizualne, zasady skutecznej prezentacji.

Realizowane treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów:
• uczeń omówi sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie z nim w sposób konstruktywny;
• uczeń dobierze formę prezentacji do rodzaju projektu;

Trzy grupy uczniów na bazie materiałów szkoleniowych otrzymanych od projektodawcy (formy prezentacji projektu) miały za zadanie przyporządkowanie planu działań do odpowiednich zadań. Kolejnym etapem zajęć było określenie jakie z przedstawionych w materiałach form prezentacji mogliby wykorzystać do przedstawienia swoich projektów. Efektem przeprowadzonych zajęć było stwierdzenie, że bardzo dobrym miejscem przedstawiania efektów pracy nad projektami jest strona Internetowa. Dwóch uczniów pracujących nad stworzeniem takiej strony przedstawiło swoim koleżankom i kolegom rezultaty dotychczasowej pracy. Uczniowie podczas swych zajęć mają do dyspozycji komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny oraz tablicę interaktywną.
 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"