: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :

2013-03-27 Planowanie działania – podział ról, harmonogram


Uczniowie klasy Ib realizowali w dniu 26.03.2013r. kolejne zajęcia z projektu Zostać przedsiębiorczym. Ich celem było: wykorzystanie informacji o sobie w podejmowanych działaniach, stosowanie zasad racjonalnego gospodarowania własnymi zasobami, doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz planowanie i tworzenie harmonogramu działań do wybranego projektu. Realizację zaplanowanych celów wspierało wykonanie dwóch zadań edukacyjnych: „Razem” i „Pomocna dłoń” do których materiały przygotował projektodawca. Podczas realizacji pierwszego z nich uczniowie zostali podzieleni na pary, które trzymając w dłoniach jeden flamaster miały za zadanie narysować kompozycje na temat parku. Uczniowie wykonując to zadnie, mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności kooperacyjnych. Niektóre pary szybko poradziły sobie z wykonaniem rysunku. Nawet ci uczniowie, którzy początkowo uważali, że im się to nie uda, stwierdzili, jak bardzo ważna jest chęć podjęcia współpracy w dążeniu do wspólnego celu. Podczas realizacji drugiego zadania edukacyjnego uczniowie rozpoznawali własne zasoby i mocne strony. Na odrysowanych na kartce dłoniach zapisywali swoje zdolności, umiejętności – szczególnie te, które będą przydatne podczas realizacji projektu. Ćwiczenie to ułatwiło uczniom przydzielenie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań sformułowanych w tworzonym harmonogramie działań projektowych.
 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"