: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Zbylczyce – wieś położona około 3 km na północ od Świnic Warckich. Najstarsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1301r. W okresie Powstania Styczniowego okolice wsi były miejscem intensywnej działalności konspiracyjnej. W okolicach Zbylczyc powstańcy tworzyli magazyny broni, lazarety dla rannych i obozy jenieckie, wytwarzali proch strzelniczy, prowadzili ćwiczenia wojskowe. W środkowej części wsi znajduje się dwór wybudowany okołozbylczyce 1850r. W stylu nawiązuje do klasycystycznego. Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony, długości 36 m. Całość poza segmentem wschodnim przykryta dachem wielopołaciowym o jednakowych spadkach poddasza. Dach pokryty papą. Obecny stan obiektu można uznać za mało zadowalający. Od strony elewacji północno-zachodniej znajdują się pozostałości parku dworskiego. Z drzewostanu zachowały się okazy kasztanowców, klonów. Cennym elementem dawnego parku są szpalery grabowe, ograniczające park od strony południowej i zachodniej. Szpalery te zajmują długość około 400 m i składają się z około 400 drzew.

 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"