: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Piątek 12 października 2012 roku przeszedł do historii szkoły jako dzień szczególnie ważny dla uczniów, nauczycieli oraz pracowników Gimnazjum Św. Faustyny.
W szkole niezwykły nastrój: uroczysty, ale jednocześnie radosny i pogodny. Goście, nauczyciele, rodzice oraz byli pracownicy szkoły. Uczniowie w galowych strojach. Pięknie udekorowana sala przygotowana do uroczystości. Wystawy przedstawiające sukcesy gimnazjum i ważne wydarzenia szkolne w przeciągu minionych lat, pamiątki z logo szkoły dla zaproszonych gości. Tak oto będziemy wracać do chwil jubileuszu, które pozostaną w naszej pamięci.
Uroczystość obchodów X - lecia nadania imienia Gimnazjum Św. Faustyny
w Świnicach Warckich rozpoczęła się Mszą św. w intencji społeczności szkolnej, celebrowaną przez księdza proboszcza Janusza Kowalskiego, kustosza Sanktuarium Św. Faustyny. Po Mszy św. zgromadzeni w pochodzie, prowadzeni przez poczet sztandarowy, udali się do sali OSP, gdzie miał miejsce dalszy przebieg uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Gimnazjum - pan Marek Koniuszenny powitał gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz wygłosił słowo wstępne. Zaproszenie na uroczyste obchody przyjęli: Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie, Edward Cymmer – Radny Rady Powiatu Łęczyckiego, ks. kanonik Kryspin Kaźmierczak, ks. kanonik Janusz Kowalski – proboszcz parafii Świnice Warckie, kustosz Sanktuarium Narodzin i Chrztu Św. Faustyny Kowalskiej, ks. Marian Kilichowaski – proboszcz parafii Dzierżawy, siostra Maria Magdalena Glumińska – siostra przełożona Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich, Magdalena Milczarek – dyrektor GZOEiAOś w Świnicach Warckich, Andrzej Tutak – główny księgowy GZOEiAOś w Świnicach Warckich, Stanisław Milczarek – poprzedni Wójt Gminy, Renata Ławniczak – dyrektor LBS Strzałkowo oddział w. Świnice Warckie, Henryk Orzechowski – prezes ZG PSL w Świnicach Warckich, Monika Galankiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich, Andrzej Zielonka – dyrektor SOSW w Stemplewie, Andrzej Karkowski – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich, Magdalena Jaszczak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Piaskach, Andrzej Wituła – Przewodniczący Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele: Grażyna Chmielecka, Urszula Kowalczyk, Marianna Kaczor oraz Halina Radecka – emerytowany pracownik obsługi.
W dalszej części uroczystego spotkania uczniowie klas II i III zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. W przygotowanym montażu słowno-muzycznym poświęconym Patronce szkoły pragnęli nie tylko wspomnieć najważniejsze wydarzenia z życia Św. Faustyny, ale też oddać Jej własne przeżycia, przemyślenia i przesłanie. Przypomnieli wartości, jakimi powinien kierować się w swoim życiu człowiek, aby stały się one drogowskazem na drodze do doskonałości. Po występie artystycznym uczniów pani Danuta Ławniczak zaprezentowała zebranym historię naszej szkoły. Po przemówieniach zaproszonych gości, licznych podziękowaniach złożonych na ręce pana Dyrektora zostały wręczone nagrody uczniom: Katarzynie Kaźmierczak, Piotrowi Wierzbickiemu za udział i zwycięstwo w konkursie plastycznym ,,Logo Gimnazjum im. Św. Faustyny’’ oraz nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wspólny posiłek przygotowany przez Radę Rodziców i pracowników szkoły, rozmowy, wspomnienia o wydarzeniach zapisanych na kartach historii , plany na przyszłość zakończyły gimnazjalny jubileusz. Liczne słowa uznania dla młodzieży przygotowującej część artystyczną oraz ich opiekunów (p. Z. Czubińskiej, p. M. Płaczkowskiej, L. Chmieleckiej, I. Ożadowicz) stały się zachętą do dalszych wystąpień i przyjęcia zaproszenia do Parafii w Dzierżawach.

Lidia Chmielecka


Załączniki:
Historia i osiągnięcia szkoły

 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"