: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


15 lutego 2007 r. dwie uczennice naszego gimnazjum stan??y do konkursu pt: „I Przegl?d Kol?d i Pastora?ek” organizowanego przez Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Grabowie dla gmin o?ciennych. Konkurs obejmowa? dwie kategorie: kol?da wykonana w j?zyku polskim oraz w j?zyku obcym.

Uczennica kl. IIIb Wioletta Sobczy?ska wykona?a kol?d? w j?zyku polskim „Pójd?my wszyscy do stajenki” i wy?piewa?a I miejsce w tej kategorii.

Natomiast uczennica kl. IIIa Weronika Lewi?ska zaprezentowa?a swoje mo?liwo?ci i umiej?tno?ci wokalne w kol?dzie wykonanej w j. niemieckim pt: „Stille Nacht”. Równie? zaj??a I miejsce. Dziewcz?ta otrzyma?y cenne nagrody ksi??kowe i okoliczno?ciowe dyplomy. Opiek? nad uczestniczkami konkursu sprawowa?a p. M. P?aczkowska i I. O?adowicz

Wioletta i Weronika nale?? do szkolnego zespo?u wokalnego „Ma?a Pozytywka” prowadzonego przez p. Izabel? O?adowicz.


Maria P?aczkowska


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"