: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Konkurs rozwija wiedzę i umiejętności obywatelskie, uczy rozumienia zjawisk ekonomicznych, a także – co podkreślają nauczyciele i uczestnicy poprzednich edycji – zachęca do samodzielnego analizowania życia publicznego.

W tym roku uczestniczą w nim uczniowie gimnazjów z województw:
• mazowieckiego
• łódzkiego
• pomorskiego
• małopolskiego
• warmińsko-mazurskiego.

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej obejmuje trzy stopnie:
• szkolny
• ponadszkolny
• wojewódzki.

Stopień szkolny prowadzony jest przez Szkolną Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły i ma formę testu.

W stopniu ponadszkolnym uczniowie samodzielnie opracowują diagnozę i projekt rozwiązania wybranego problemu społecznego lub politycznego oraz piszą testy sprawdzające wiadomości i umiejętności obywatelskie. Na tym etapie punkty uzyskane przez ucznia z testu oraz opracowania wybranego tematu są liczone łącznie.

Stopień wojewódzki konkursu przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Uczniowie piszą pracę pisemną na zadany temat oraz rozwiązują zestaw zadań sprawdzających.

Z przyjemnością informujemy, że do etapu ponadszkolnego zakwalifikowana została uczennica klasy III Klaudia Lisiecka.
Gratulujemy i życzymy sukcesów na następnym etapie konkursu.


Załączniki:
Wykaz uczniów ze szkół województwa łódzikiego zakwalifikowanych do etapu ponadszkolnego
 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"