: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :











W maju br. Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura ogłosiło dla gimnazjalistów województwa łódzkiego konkurs  turystyczno-krajoznawczy  pod hasłem „Turystyczne skarby Łódzkiego / wyprawa 2012”. Konkurs jest objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia
Celem konkursu jest:
1.pogłębienie wiedzy z dziedziny historii, kultury i przyrody Ziemi Łódzkiej;
2.wskazanie walorów turystyczno-krajoznawczych i rekreacyjnych woj. Łódzkieg
3.rozbudzenie umiłowania małej ojczyzny;
4.uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno-wychowawczego;
5.kształcenie umiejętności zdobywania i selekcjonowania informacji o województwie łódzkim;
6.usprawnienie umiejętności organizacyjnych i rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży

Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć pod linkiem: http://stowarzyszenie-fpk.strefa.pl/

Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła wygrała ten konkurs (wyniki na stronie: http://stowarzyszenie-fpk.strefa.pl/index1.html).

Autorami zwycięskiej aplikacji są: Pani Danuta Ławniczak, Pani Jolanta Milczarek i Pan Andrzej Kęska.

Przedstawiamy założenia dwudniowej wycieczki dla uczniów naszego gimnazjum.

I dzień: Tereny Gminy Świnice Warckie

Cele:
1.Historia zabytków i pomników umiejscowionych na terenie Gminy Świnice Warckie  przy udziale kombatanta i kustosza sanktuarium.
2.Poznanie różnorodności świata żywego i środowiska życia wybranych organizmów oraz obszarów „NATURA 2000”.

ZADANIA
1.Spotkanie z kustoszem kościoła w Świnicach Warckich ks. Januszem Kowalskim – historia kościoła i rodziny Dzierżanowskich
2.Odwiedzanie grobów żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej umiejscowionych na terenie Chwalborzyc, Chorzepina, Grodziska i Świnic Warckich – spotkanie z kombatantem i mieszkańcem miejscowości Chorzepin panem Antonim Stasiakiem.
3.Poznanie wybranych miejsc obszaru „NATURA 2000”, które są siedliskiem dla bociana czarnego, czapli siwej, ptactwa wodnego. Rolę przewodnika po terenie „NATURA 2000” będzie pełnił nadleśniczy Józef Marciniak.

PRODUKT
Opracowanie albumu zawierającego dokumentację fotograficzną i tekstową odwiedzanych atrakcji turystyczno – krajoznawczych gminy Świnice Warckie.

II dzień: Łódź

Cele
1.Poznanie historii łódzkiej sieci wodociągowej.
2.Geneza miasta Łodzi.
3.Poznanie obiektów znajdujących się wzdłuż ulicy Piotrkowskiej.
4.Wypoczynek i rekreacja w Rudzkiej Górze.

ZADANIE
1.Spacer „Dętką”, czyli Plac Wolności oglądany spod ziemi.
2.Podziwianie Łódzkiej Galerii Wielkich na Piotrkowskiej – najdłuższej ulicy handlowej w Europie.
3.Poznanie miejsca, w którym Łódź wzięło swój początek.
4.Wyprawa na Rudzką Górę i skorzystanie z miejscowych atrakcji.

PRODUKT
Opracowanie albumu zawierającego dokumentację fotograficzną i tekstową odwiedzanych atrakcji turystyczno – krajoznawczych i filmu z wyprawy na Rudzką Górę.






 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"