: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


14 stycznia odby? si? XV, a na terenie naszj gminy po raz VI Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?teczje Pomocy. Tradycyjnie organizatorem sztabu by?o Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca". Uczniowie naszej szko?y w?aczyli si? w zbiórk? pieni?dzy, która zaowocowa?a kwot? 1788,21 z?. Wolontariuszami byli uczniowie klas trzecich. Tak?e Zespó? wokalny "Ma?a Pozytywka" pod kierunkiem Pani Izabeli O?adowicz u?wietni? fina? swoim koncertem. Sztab Fina?u przygotowa? aukcje a tak?e losowanie nagród dla kupuj?cych cegie?ki. O godzinie 20.00 tak jak w ca?ym kraju, rozb?ys?o ?wiate?ko do nieba.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"