: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Projekt Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja realizowany jest od 2009 r. (docelowo do września 2014 r.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu z województwa łódzkiego.
Projekt skierowany jest do uczniów:
– gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych;
– wykazujących szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych;
– mieszkających na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
– pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Wysokość stypendium wynosi 450,00 zł miesięcznie.

Stypendium otrzymywanie jest przez okres 1 roku: od września do sierpnia. W roku szkolnym 2012/2013 otrzyma je 400 najlepszych uczniów spośród osób, które złożą wnioski stypendialne. Oceny wniosków zawierających Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego dokona specjalnie powołana Komisja.

Kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja odbędzie się we wrześniu 2012 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy kontaktować się z Panią Agnieszką Reczyk – pracownikiem Wydziału Funduszy w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pod nr tel.: 42 291 97 20 lub pod adresem mailowym:agnieszka.reczyk@lodzkie.pl

Poniżej przedkładamy również dane teleadresowe do Biura Projektu
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Departament Kultury i Edukacji
ul. Traugutta 25
91-113 Łódź
pok. 907, 908
tel. 42 291-97-19; 42 291-97-20
e-mail: dkie.stypendia@gmail.com

strona internetowa: www.stypendium.info.pl


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"