: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


"Mój pierwszy krok w wolontariat" - to tytuł piątej edycji konkursu organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Tym razem jego tematyka nawiązuje do trwającego Europejskiego Roku Wolontariatu Propagującego Aktywność Obywatelską. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Dlaczego warto?


Jak wykorzystałbyś jedną godzinę wolnego czasu w tygodniu? Grając na komputerze, spacerując po galerii handlowej czy siedząc na osiedlowej ławce?
A może wolisz pomagać osobom starszym z sąsiedztwa, udzielasz się w stowarzyszeniu wspierającym niepełnosprawnych lub organizujesz zbiórki na rzecz ubogich? Może chciałbyś to robić, ale nie wiesz, od czego zacząć? Jeżeli tak - ten konkurs jest dla Ciebie.
Żyjemy w świecie, w którym czas jest na wagę złota i często to on jest największym prezentem, jaki możemy ofiarować innym. Zazwyczaj tak niewiele wystarcza, aby wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby. Wyobraź sobie, że jest Was trójka i że możecie przeznaczyć na pomaganie innym, choć jedną godzinę w tygodniu. To daje razem 12 godzin w miesiącu - pół dnia przeznaczone na czynienie dobra dla innych.
Ten konkurs to szansa, żeby zrobić ten pierwszy krok, a przy okazji pomóc początkującym wolontariuszom - mówi Rafał Rudnicki, kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. - Chcemy wyróżnić tych, którzy już zaangażowali się w wolontariat i mogą udzielić przydatnych rad początkującym, jak również tych, którzy dopiero zamierzają to zrobić i mają świetne pomysły jak zachęcić swoich kolegów i koleżanki by przyłączyli się do pomagania innym. Zamierzeniem organizatorów jest promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.
Czy się kwalifikuję?
Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ci, którzy są już wolontariuszami będą mieli za zadanie przedstawienie swoich doświadczeń: w jaki rodzaj aktywności zaangażowali się po raz pierwszy? Jakie problemy napotkali i czego ich one nauczyły? Co uważają za swój największy sukces? Dlaczego sądzą, że warto być wolontariuszem? Czy udało im się nakłonić innych do zaangażowania się w swoje działania? Jakich rad udzieliliby swoim kolegom i koleżankom, którzy dopiero debiutują jako wolontariusze?
Uczniowie, którzy takiego doświadczenia jeszcze nie posiadają będą mogli przedstawić swoje pomysły na to, jak planują zaangażować się w wolontariat: na czym miałyby polegać ich działania i do kogo będą skierowane? Dlaczego sądzą, że ich pomysł nie okaże się wyłącznie słomianym zapałem? Czy zamierzają włączyć w swoje działania inne osoby, np. swoich kolegów ze szkoły albo członków rodzin?
Wolontariusze oraz chętni do pomagania innym mogą również opisać swój pomysł na to, jak sami w przyszłości, po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, chcieliby się zaangażować w wolontariat europejski. - Chociaż jest on przeznaczony dla osób pełnoletnich chcemy przybliżyć jego zasady młodzieży w Polsce - podkreśla Rafał Rudnicki. - Kto wie, może w przyszłości będą chcieli się zaangażować w ten rodzaj aktywności społecznej.
Pole do manewru
Wachlarz dziedzin wolontariatu, których dotyczy konkurs jest bardzo szeroki - od klasycznych form pomocy dla osób starszych, niepełnosprawnych, ubogich, dzieci mających trudności w nauce po wolontariat w zakresie kultury, sportu, ekologii, opieki nad bezdomnymi zwierzętami i wiele innych.
A jednak nagroda
Choć wolontariat jest działalnością bezinteresowną, biorąc udział w naszym konkursie masz szansę otrzymać atrakcyjne nagrody: członkowie trzech najlepszych zespołów z gimnazjów i trzech ze szkół ponadgimnazjalnych otrzymają cyfrowe aparaty fotograficzne. Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym finale konkursu, połączonym z wręczeniem laureatom nagród, który odbędzie się w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz podczas uroczystej gali towarzyszącej międzynarodowej konferencji podsumowującej Europejski Rok Wolontariatu 2011. Finał będzie mieć miejsce w Warszawie na początku grudnia 2011. Na najlepszych czeka również wizyta studyjna w Brukseli, połączona ze zwiedzaniem instytucji Unii Europejskiej.
Jak to było w poprzednich latach?
Tegoroczny konkurs rozwija tematykę ubiegłorocznej edycji „Nie wykluczam!”, którą poświęciliśmy walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco - nagrodziliśmy aż 9 zespołów! Najlepsze prace możecie zobaczyć tutaj. Mamy nadzieję, że również i w tym roku nie zabraknie emocji i udowodnicie, że młodzi Polacy są aktywnymi uczestnikami życia społecznego, troszczącymi się o potrzebujących.
W 2009 r. nasz konkurs nosił nazwę „Przybij piątkę!” i nawiązywał do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga edycja pt. "Europa Wielu Kultur" była związana z obchodzonym w 2008 r. Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, zaś pierwszy konkurs z 2007 roku nawiązywał do pytania "Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?".
Więcej informacji o poprzednich edycjach konkursu można znaleźć na stronach:
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/101203_nie_wykluczam_gala_pl.htm http://ec.europa.eu/polska/news/archives/2009/091205_przybij_piatke_final_konkursu_pl.htm http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/081220_europa_wielu_kultur_pl.htm http://ec.europa.eu/polska/news/archives/2007/071208_finalkonkursu_pl.htmRegulamin w skrócie
W konkursie mogą brać udział wyłącznie trzyosobowe zespoły uczniów ze szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych (zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane technika, szkoły specjalne).
Prace mogą mieć formę eseju, wywiadu, reportażu, prezentacji, fotoreportażu lub wideoreportażu!
Pracę należy zapisać na CD lub DVD i wysłać ją wraz z formularzem zgłoszeniowym rtf - 139 KB [139 KB] do 17 października 2011 r. włącznie (liczy się data stempla pocztowego) na adres:


Centrum Edukacji Obywatelskiejul. Noakowskiego 10/100-666 Warszawaz dopiskiem „Mój pierwszy krok w wolontariat”
Nadesłane prace oceni jury złożone z przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz instytucji partnerskich.
Potrzebujesz więcej informacji?
Znajdziesz je przede wszystkim na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, zwłaszcza w Regulaminie konkursu msw8 - 117 KB [117 KB]   oraz w opracowaniu Pytania i odpowiedzi pdf - 105 KB [105 KB] , które będzie na bieżąco aktualizowane na tej stronie.
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurswolontariat@ceo.org.pl


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"