: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi już we wrześniu 2011 r. organizuje kolejny nabór wniosków stypendialnych w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”. 

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych 1 500 szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego, pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów, którzy spełniają następujące warunki: - wykazują duże zdolności w kierunku nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych;

- posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa łódzkiego; 

- miesięczny dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę, uzyskany w roku 2010,nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych. 

W załączeniu przesyłamy Państwu ulotkę promującą projekt z prośbą o umieszczenie jej na Państwa stronie internetowej celem dotarcia do jak najszerszego grona gimnazjalistów i ponadgimnazialistów, którzy dzięki stypendium będą mogli zaplanować ścieżkę rozwoju edukacyjnego i uzyskać lepsze wyniki w nauce. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stroniewww.stypendium.info.pl. 

Z góry bardzo serdecznie dziękujemy. 

Pozdrawiam 

Beata Pawlak 

Departament Kultury i Edukacji 

Urząd Marszałkowski w Łodzi 

(42) 291-97-19
 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"