: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :W dniu 22 marca 2012 na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazało się oświadczenie , którego treść zamieszczamy na naszej stronie.

Podstawowym zadaniem szkoły jest efektywne kształcenie i przygotowanie uczniów do dorosłego życia. Szkoła ponadgimnazjalna musi wyposażyć absolwenta w kanon wiedzy ogólnej i przygotować go do dalszej edukacji na wyższej uczelni lub do pracy w wybranym zawodzie. Edukacja dzieci i młodzieży musi być procesem spójnym, tak by efekty pracy nauczyciela z uczniem w gimnazjum były mocną podstawą do dalszej nauki ucznia w szkole ponadgimnazjalnej. Ważne jest nie tylko zachowanie ciągłości kształcenia, ale również taki wybór metod nauczania i sposobu przekazywania treści, aby nauczanie było efektywne, a poziom wiedzy i umiejętności absolwentów wzrastał.

Podstawa programowa, określająca treści kształcenia i wymagania oraz tygodniowa liczba godzin przeznaczona na poszczególne przedmioty, muszą być efektem badań ekspertów i szerokiej dyskusji, a nie nacisków politycznych.

Nowa podstawa programowa, która od 2009 roku obowiązuje w gimnazjach i szkołach podstawowych oraz rozporządzenie określające tygodniową liczbę godzin z poszczególnych przedmiotów, spełniają te warunki. Dokumenty te zostały przygotowane przez ekspertów, naukowców i nauczycieli na podstawie doświadczeń i wniosków wynikających z badań i dotychczasowej praktyki, poddane były także szerokim konsultacjom społecznym. Na ich temat wypowiedziało się wiele środowisk i osób, a w ich ostatecznym kształcie uwzględniono wiele zgłoszonych uwag i postulatów.

Wokół podstawy programowej i liczby godzin poszczególnych przedmiotów narosło wiele mitów, wynikających z niezrozumienia, braku wiedzy, a czasami braku chęci zapoznania się z rzeczywistymi ich konsekwencjami. Wiele informacji i uwag przekazywanych na ten temat przez różne środowiska formułowanych jest na podstawie nieuprawnionych opinii, bez uwzględnienia obowiązujących przepisów prawa.

Dlatego apeluję do wszystkich środowisk o rzetelne zapoznanie się z proponowanymi zmianami. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnych zagadnień znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Najbliższy okres to czas podejmowania decyzji przez uczniów trzecich klas gimnazjów o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. Obowiązkiem nas wszystkich jest udzielenie im i ich rodzicom pełnych, rzetelnych informacji niezbędnych do podjęcia ważnych dla przyszłego ich życia i kariery decyzji. Przygotowałam szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, skierowaną do rodziców i uczniów najstarszych klas gimnazjów. Zwracam się do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z prośbą o rzetelne i obiektywne przekazywanie informacji o zmianach w kształceniu ponadgimnazjalnym i ich konsekwencjach. Proszę o udzielanie wszelkiej pomocy gimnazjalistom i ich rodzicom w dokonywanych przez nich wyborach. Podstawowym obowiązkiem nie tylko nauczyciela i wychowawcy, ale też każdego odpowiedzialnego człowieka jest bycie wiarygodnym przewodnikiem uczniów i udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji uczniom i ich rodzicom.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza rodziców i uczniów, do zapoznania się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, znajdującymi się na specjalnie przygotowanej stronie Zanim wybierzesz liceum oraz do zadawania pytań i zapoznania się z odpowiedziami na stronie Forum - szkolne plany nauczania.

Krystyna Szumilas
minister edukacji narodowej


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"