: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 4 kwietnia 2008 r. w Klubie Garnizonowym w Łodzi Regionalna Komisja Konkursowa powołana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty przeprowadziła III etap (regionalny) Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej". Udział w zawodach wzięło 46 uczniów z województwa łódzkiego (21 ze szkół podstawowych, 23 z gimnazjów i 2 uczniów zasadniczych szkół zawodowych).
Komisja Konkursowa sprawdziła prace konkursowe i ustaliła wyniki zdających.
Najwyższe wyniki, a zarazem tytuł laureata III etapu konkursu uzyskało5 uczniów, w tym nasza uczennica Marta Tomczak.

Zgodnie z treścią Komunikatu nr 7/2007/08 w sprawie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej" laureaci tegorocznej edycji konkursu zachowują możliwość skorzystania z uprawnień określonych w § 39 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), tj. są zwolnieni ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

Z dumą informujemy, że Marta została także zakwalifikowana do etapu finałowego, który odbędzie się w Warszawie w dniach 12-14 czerwca 2008


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"