: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Samorz?d Uczniowski po raz drugi przyst?pi? do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”, której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom osieroconym. Przez dwa tygodnie pa?dziernika uczniowie w poszczególnych klasach zbierali groszowe monety. Na koniec akcji komisja z?o?ona z przedstawicieli klas trzecich i w obecno?ci opiekuna samorz?du przeliczy?a zebrane monety.

Rezultaty zbiórki przedstawiaj? si? nast?puj?co:

1. III a – 2584 monety
2. II a - 2409 monet
3. II c – 2194 monety
4. I b – 787 monet
5. I a – 775 monet
6. I c – 622 monet
7. I d – 315 monet
8. II b – 281 monet
9. III c – 168 monet

??cznie podczas akcji zebrano 10124 monety.
Klasy bior?ce udzia? w akcji otrzyma?y dyplomy uznania. Klasa II a i II c uhonorowane zosta?y s?odyczami, a uczniowie III a za zebranie najwi?kszej liczby monet oprócz s?odyczy otrzymali nagrod? dyrektora.Opiekun Samorz?du Uczniowskiego

Danuta ?awniczak


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"