: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Organizatorem Konkursu „Człowiek Roku 2011 Gminy Świnice Warckie” jest Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich.

Współorganizatorzy: Urząd Gminy Świnice Warckie, Firma Eltrans Sp. z o.o. z Chorzowa, Gimnazjum w Świnicach Warckich, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie, Polskie Stronnictwo Ludowe w Świnicach Warckich, Sojusz Lewicy Demokratycznej w Świnicach Warckich, Związek Emerytów i Rencistów w Świnicach Warckich, Liga Obrony Kraju w Świnicach Warckich, OSP Świnice Warckie.

1. Termin zgłaszania kandydatów przez organizacje społeczno–polityczne, stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, instytucje, których działalność obejmuje obszar Gminy Świnice Warckie, placówki oświatowe, zakłady, firmy, spółdzielnie, banki mija 5 stycznia 2012 r.

2. Podmiot zgłaszający nie może wskazać więcej niż jednego kandydata. Nominacja wymaga pisemnej zgody kandydata (czytelny podpis kandydata na FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM).
W przypadku braku podpisu lub numeru telefonu zgłoszenie nie weźmie udziału w Konkursie.

3. Kandydata należy przedstawić Kapitule Konkursu po wypełnieniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać opis Kandydata uzasadniający zgłoszenie do Konkursu.

4. Formularze nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane przez Kapitułę Konkursu.

5. Zwycięzcą zostaje ten Kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów od członków kapituły.

6. Kandydaci do tytułu „Człowiek Roku 2011 Gminy Świnice Warckie”, którzy nie zwyciężyli w poprzednich edycjach, mogą być zgłoszeni ponownie do Konkursu.

7. Tytuł „Człowiek Roku 2011 Gminy Świnice Warckie” przyznawany jest tylko jednemu kandydatowi z listy kandydatów ogłoszonej przez Kapitułę Konkursu.

8. W sytuacji braku Kandydata do tytułu „Człowiek Roku 2011 Gminy Świnice Warckie”, uważa się, że tytuł nie został przyznany.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 22 stycznia 2012 roku o godzinie 1715 w sali OSP (Świnice Warckie) na imprezie integracyjnej dla całej społeczności gminnej.

10. Osobą nominowaną do Konkursu może być także osoba z poza terenu Gminy Świnice Warckie, która prowadzi działalność na rzecz Gminy lub ją wspiera.

11. Laureata wybiera kapituła w głosowaniu jawnym lub tajnym jeśli tak postanowi.

12. Prezes Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca” powołuje Kapitułę Konkursu i pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły.

13. Nie może wchodzić w skład Kapituły Konkursu danej edycji Kandydat do tytułu „Człowiek Roku 2011 Gminy Świnice Warckie”.

14. Laureaci poprzedniej edycji Konkursu wchodzą w skład Kapituły Konkursu w następnej edycji Konkursu.

15. Przy wyborze Człowieka Roku którego celem jest docenienie i zauważenie najaktywniejszych ludzi działających na terenie Gminy Świnice Warckie pod uwagę bierze się m.in. zaangażowanie osoby w poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa i gminy, organizację imprez, udział w projektach, dzięki którym pozyskuje się środki na przedsięwzięcia, prace estetyzacyjne na rzecz wsi, społeczną działalność nominowanego na rzecz społeczeństwa gminy Świnice Warckie, inwestowanie w rozwój firmy, zwiększanie zatrudnienia, działalność społeczną i sponsorską, sukcesy sportowe, organizowanie dla dzieci młodzieży imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych w swoim wolnym czasie, ciesząca się autorytetem w środowisku.


Organizowany jest także Konkurs na Szkolnego Wolontariusza Roku.
Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

1. Konkurs na „Młodzieżowego Wolontariusza Roku” przeprowadzany jest w czterech szkołach na terenie Gminy Świnice Warckie tj. Szkoły Podstawowej w Piaskach, Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich, Gimnazjum
w Świnicach Warckich oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Stemplewie.

2. Nagrody przyznaje się czterem uczniom - jednemu z każdej szkoły z terenu Gminy Świnice Warckie.

3. Pierwszy etap konkursu w szkole polega na wyborze „Klasowego Wolontariusza”. Przeprowadzeniem wyborów na tym etapie zajmuje się Samorząd Klasowy, który w terminie do 12 grudnia 2011 r. przedstawia Samorządowi Szkolnemu lub Szkolnemu Klubowi Wolontariatu informacje o wynikach tego etapu Konkursu.

4. Drugi etap konkursu polegający na wyłonieniu szkolnego laureata Konkursu „Młodzieżowego Wolontariusza Roku” organizowany jest przez Samorząd Szkolny lub Szkolny Klub Wolontariatu polega na ogólnoszkolnych wyborach jednego ucznia ze zgłoszonych przez poszczególne klasy. Ten etap Konkursu winien zakończyć się do 9 stycznia 2012 roku.

5. Protokół z etapu szkolnego Konkursu Samorząd Szkolny lub Szkolny Klub Wolontariatu przekazuje Kapitule Konkursu Człowiek Roku Gminy Świnice Warckie w terminie do 12 stycznia 2012 roku. Do zgłoszenia winna być dołączona zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych laureata.

6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 22 stycznia 2012 roku o godzinie 17.15 w sali OSP w Świnicach Warckich podczas Gali Człowieka Roku Gminy Świnice Warckie. Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"