: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Dnia 20 pa?dziernika 2006 r. w ??czycy odby? si? Powiatowy Konkurs Muzycznych Talentów "Zosta? Idolem". Konkurs zosta? zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej. W zmaganiach o tytu? gimnazjalnego Idola wzi??o udzia? 8 uczennic z ca?ego powiatu.
W jury konkursu zasiad?y takie gwiazdy jak: Artur Gadowski - lider zespo?u Ira, Marcin B?asiak, Micha? Niewiadomski i Piotr S?awi?ski muzycy zespo?u Blue Cafe.
Nasz? szko?? reprezentowa?a uczennica III klasy Wioletta Sobczy?ska, któr? nagrodzono za niezwyk?? barw? g?osu i talent. Zaj??a zaszczytne III miejsce. Jeste?my dumni z jej wielkiego sukcesu. ?yczymy dalszych osi?gni?? muzycznych.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"