: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 10.05.2007r odby?y si? prze?o?one z 3.05.2007r z powodu z?ych warunków atmosferycznych, drugie powiatowe zawody pi?ki no?nej dziewcz?t.
W mniejscowo?ci Grabów o godz. 9.00 do turnieju przyst?pi?o pi?? dru?yn pi?karskich: Grabów, Nowy Gaj, ??czyca, Dayszyna oraz ?winice Warckie. Szkolna reprezentacja wyst?pi?a w sk?adzie:
Marlena Kami?ska, Karolina Praznowska, Julita Matusiak, Anna Szmigiel, Agata Wawrzyniak, Sara Wi?niewska, Aneta Dudkowska i Ewelina P?gowska.
Po zaci?tej i wyrównanej walce gimnazjalistki ze ?winic wygra?y, a tym samym zakwalifikowa?y si? do rejonowego etapu rozgrywek.
Opiekunem dru?yny by? Pan Rados?aw Jab?o?ski.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"