: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


27 kwietnia odby?y si? Mistrzostwa Powiatu w Pi?ce No?nej w Grabowie. Do rywalizacji przyst?pi?o 6 dru?yn. W meczu eliminacyjnym niestety rzegrali?my z dru?yn? z Topoli Królewskiej. W ostatniej minucie stracili?my jedyn? bramk? meczu. W meczu z Grabowem o III miejsce przy stanie 1:1 pech sprawi? ?e pi?ka odbi?a si? od nierównej powierzchni boiska i przelobowa?a prawid?owo ustawionego bramkarza. Przegrali?my 2:1 i zaj?li?my IV miejsce.


Sk?ad dru?yny:
1. Marcin Grabski
2. Piotr Lewandowski
3. Artur Pajor
4. Zbigniew Stasiak
5. Rafa? Kami?ski
6. Micha? Augustyniak
7. Piotr Rozalski
8. Dawid P??kiewicz
9. Damian Marciniak
10. Kamil Strza?kowski
11. Karol Tutak
12. Mateusz Ha?asiewicz
13. Jaros?aw Ka?ucki

Opiekun dru?yny: Pan Arnold Kaliszka

Ko?cowa kolejno??:

1. ??czyca
2. Topola Królewska
3. Grabów
4. ?winice Warckie
5. Nowy Gaj
6. Pi?tek


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"