: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 4 kwietnia 2007 r. dru?yna z naszego gimnzjum wzi??a udzia? w pierwszej rundzie eliminacyjnej turnieju pi?ki no?nej Coca-Cola Cup. Zosta? on rozegrany w Gimnazjum w Podd?bicach a wzi??y w nim udzia? cztery dru?yny gimnazjów: w Podd?bicach, Uniejowie, Grabowie i ?winicach Warckich. Szko?e repezentowali:
Lewandowski Piotr,
Sobczy?ski Kacper,
Orzechowski Hubert,
Pajor Artur,
Augustyniak Micha?,
P??kiewicz Dawid,
Rozalski Piotr,
K?ska Dominik,
Kami?ski Rafa?,
Dudkowski Grzegorz,
P??kiewicz Przemys?aw.
Po rozegraniu turnieju kolejno?? miejsc zaj?tych przez dru?yny przedstawia?a si? nast?puj?co:
I miejsce - Gimnazjum w Podd?bicach
II miejsce - Gimnazjum w ?winicach Warckich
III miejsce - Gimnazjum w Grabowie
IV miejsce - Gimnazjum w Uniejwie.

Opiekunem dru?yny by? Pan Rados?aw Jab?o?ski.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"