: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Ju? po raz ósmy, wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym "Spartakus", Szko?? Podstawow? w ?winicach Warckich oraz Starostwem Powiatowym w ??czycy, byli?my organizatorami Powiatowych Sztafetowych Biegów Prze?ajowych szkó? podstawowych i gimnazjów.
Zawodnicy z gimnazjów bior?cych w zawodach zaj?li nast?puj?ce miejsca w kategorii:

Ch?opców:

I m. - Gim. w Górze ?w. Ma?gorzaty
II m. - Gim. w ??czycy
III m. - Gim. w Grabowie
IV m. - Gim. w Pi?tku
V m. - Gim. w ?winicach Warckich
VI m. - Gim. w Witonii

Dziewczyn:

I m. - Gim. w ??czycy
II m. - Gim. w Grabowie
III m. - Gim. w Pi?tku
IV m. - Gim. w Witonii
V m. - Gim. w Topoli Królewskiej
VI m. - Gim. w ?winicach Warckich

W zawodach bra?o udzia? oko?o 430 zawodników.
Do zawodów rejonowych dosta?y si? pierwsze dwie dru?yny z ka?dego biegu. Nadziej? na przysz?o?? jest to, ?e Szko?a Podstawowa w ?winicach Warckich zaj??a I miejsce w zawodach powiatowych, II miejsce w zawodach rejonowych oraz IV miejsce w zawodach wojewódzkich.
Przemys?aw Kacprzak
Jakub Paw?owski


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"