: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Jak co roku 30 kwietnia, w rocznicę kanonizacji Św. Faustyny, obchodziliśmy Święto Patronalne szkoły. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Janusza Kowalskiego i ks. Aleksandra Rybczyńskiego. Dalsza część uroczystości kontynuowana była na sali gimnastycznej. Swoją obecnością uświetnili ją: Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie, ks. Janusz Kowalski proboszcz Parafii w Świnicach Warckich, ks. Aleksander Rybczyński proboszcz parafii w Grodzisku, siostra Maria Magdalena wraz z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich, Anna Bryzgalska wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie, Andrzej Karkowski dyrektor Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich, Anna Milczarek dyrektor Przedszkola Gminnego, Renata Stasiak dyrektor LBS w Strzałkowie oddz. Świnice Warckie, Henryk Orzechowski prezes ZG PSL, Agata Gąsińska przewodnicząca Rady Rodziców, Dorota Opas wice przewodnicząca Rady Rodziców. Uczestnicy obejrzeli przygotowany montaż słowno – muzyczny pt. „Teraz jest czas Miłosierdzia” przygotowany pod kierunkiem p. Zofii Czubińskiej, p. Lidii Chmieleckiej i p. Izabeli Ożadowicz. Następnie głos zabrał dyrektor, który w swoim przemówieniu odniósł się do posłannictwa Św. Faustyny. W trakcie uroczystości został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Święta Siostra Faustyna na kartach naszego gimnazjum”. Jury, składające się z zaproszonych gości, z pośród dziesięciu rysunków wybrali pracę wykonaną przez uczennice klasy II c: Katarzynę Kubiak i Karolinę Knorr.

Święto Patronalne szkoły było okazją do promocji programu prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury, który w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich realizuje zadanie: „Zorganizowanie i prowadzenie warsztatów i pokazów kulinarnych upowszechniających tradycyjne staropolskie potrawy regionu łęczyckiego”. Uczniowie klasy II a uczestniczyli w warsztatach kulinarnych a następnie w przygotowaniu potrawy „zapiekanka z białym barszczem”. Z ramienia GOK-u koordynatorem programu jest Pani Sława Bednarek. Degustacja potrawy miała miejsce podczas uroczystości Święta Patronalnego.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"