: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Biblioteka Pedagogiczna w ??czycy w ramach obchodówdni ksi??ki og?osi?a dla uczniów powiatu ??czyckiego konkurs literacki "Ksi??ka lekarstwem duszy". Jego celem by?a nie tylko promocja czytelnictwa, ale równie? rozwijanie umiej?tno?ci literackich dzieci i m?odzie?y.
Uczniowie naszej szko?y wykazali zainteresowanie zaproponowanymi formami pracy twórczej. Kilka osób stworzy?o utwory prozatorskie, pojawi?y si? równie? wiersze. Pierwszej selekcji dokonali szkolni poloni?ci.
Niezmiernie cieszymy si?, ?e praca Marty Tomczak pt. "Opowiadanie Elizy" zyska?o uznanie jury i zaj??a III miejsce w?ród czterdziestu prac z?o?onych przez gimnazjalistów z ca?ego powiatu. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.


Zofia Czubi?ska


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"