: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Uczennice kl. IIa Magdalena Jaszczak, Joanna Kaftan, Martyna Orzechowska, Marta Tomczak pod kierunkiem wychowawcy przygotowa?y Prezentacj? Regionaln? m?odzie?owych projektówrealizowanych w ramach programów Literacki Atlas Polski oraz ?lady przesz?o?ci - uczniowie adoptuj? zabytki.
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie od kilku lat zaprasza uczniów do udzia?uw proponowanych formach pracy metod? projektu. Nasi gimnazjali?ci ?ledzili ju? literacki dorobek po?wi?cony miejscowo?ci, w której ?yjemy.
Tym razem przygotowali prezentacj? "Wo?anie z ruin... Gusin" przedstawiaj?c? male?k?, cho? autentyczn? i rozpadaj?c? si? pami?tk? po wielkiej pie?niarce ludu Marii Konopnickiej.
Sk?ada?a si? na ni?:
- makieta dworku, opatrzona has?ami z pro?b? o ratunek,
- zdj?cia tworz?ce wystaw? "Gusin jeszcze kilkana?cie lat temu i dzi?" (fot. A. Kaliszka),
- sylwetka poetki,
- informacje o latach i dorobku literackim gusi?skiego okresu.
Ekspozycja przygotowanej prezentacji mia?a miejsce w salach muzeum w Zgierzu. Pokazowi towarzyszy?o wiele ciekawych cennych atrakcji, m. in. zwiedzanie wn?trz mieszka? pofabryka?skich.
Udzia? w programie "?lady przesz?o?ci" niew?tpliwie rozbudzi? zainteresowanie uczniów ma?? ojczyzn?, poszerzy? i ugruntowa? wiedz? o dziedzictwie kulturowym. Zwróci? jednocze?nie uwag? na problem gusi?skiego dworku, który mimo ró?norodnych dzia?a? w?adz gminy popada w ruin?.


Zofia Czubi?ska


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"