: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Zarządzenie  Nr 3/2011


Dyrektora Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich


z dnia 15 czerwca 2011r.


w sprawie zestawu podręczników, które będą obowiązywać


od początku roku szkolnego 2011/2012


§1
Na podstawie art. 22a ust.  2e ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) Dyrektor Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2011/2012.
§2
Zestawy podręczników o którym mowa w § 1 stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.
Załącznik nr 1: szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych,
Załącznik nr 2: szkolny zestaw podręczników dla klas drugich,

Załącznik nr 3: szkolny zestaw podręczników dla klas trzecich.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.Dyrektor
Gimnazjum im Św. Faustyny w Świnicach Warckich
mgr Marek Koniuszenny


Załączniki:
Zał. nr 1 szkolny zestaw podręczników dla klas pierwszych
Zał. nr 2 szkolny zestaw podręczików dla klas drugich
Zał. nr 3 szkolny zestaw podręczników dla klas trzecich
 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"