: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 6 czerwca 2011r. społeczność Gimnazjum  im. Św. Faustyny wzięła udział w „Dniu Szkoły Bez Przemocy”. Dzień ten rozpoczął się apelem organizacyjnym, podczas którego uczniowie zostali  zapoznani z planem przebiegu dnia oraz zadaniami do wykonania. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Przemysław Zielonka- przypomniał cele i zadania akcji „Szkoła Bez Przemocy”. Zuzanna Kamińska, uczennica klasy I a, odczytała „Szkolny kodeks zasad przeciwko przemocy”. Po apelu odbyła się pogadanka profilaktyczno-wychowawcza przeprowadzona przez pracownika KKP w Łęczycy na temat: „Odpowiedzialność osób nieletnich w świetle przepisów prawa”. Potem każda klasa dokonała  wyboru najkulturalniejszego ucznia. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy dyplom z rąk pani sierżant.  Gimnazjaliści  pracowali też w zespołach klasowych, wykonując plakaty promujące przyjazną i bezpieczną szkołę. Wspólnie  z opiekunami wyeksponowali  je na zewnątrz. Dzień zakończyły zajęcia sportowo-rekreacyjne na „Orliku”.

Lidia Chmielecka Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"