: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 7.10.2011 roku w przeddzień wyborów do Sejmu i Senatu RP, w naszym Gimnazjum odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja wyborcza, która została powołana przez opiekuna SU. Wybory zostały zorganizowane w sposób demokratyczny, każdy wyborca miał prawo do oddania głosu na wybranego przez siebie kandydata. Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą kandydatów do SU. Osoby chętne do pracy przygotowały plakaty, na których umieściły hasła wyborcze, obietnice przedwyborcze, swoje zainteresowania oraz wizerunek. Plakaty prezentowane były na szkolnej tablicy SU przez dwa tygodnie.
W dniu 6.10.2011 roku została ogłoszona „cisza przedwyborcza”. Na tablicy ogłoszeń została umieszczona informacja o sposobie głosowania. Ponadto członkowie komisji przypominali o tym podczas wydawania kart do głosowania, których odbiór należało pokwitować na przygotowanej do tego celu liście obecności. Wypełnione karty do głosowania wyborcy wrzucali do przygotowanej urny. Bezpośrednio po zakończeniu wyborów komisja dokonała obliczenia głosów.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
1. Kawczyńska Aleksandra – 53 głosy
2. Orzechowski Adrian – 63 głosy
3. Wituła Filip – 9 głosów
4. Zielonka Wojciech - 10 głosów

W wyborach wzięło udział 139 wyborców. Oddano 139 głosów, w tym nieważnych 4.

Mam zaszczyt poinformować Was, że przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2011/ 2012 został ADRIAN ORZECHOWSKI.
GRATULUJE!

Opiekun SU:
Danuta Ławniczak


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"