: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 3.04.2007r. zosta? przeprowadzony w Gimnazjum im. ?w. Faustyny w ?winicach Warckich etap szkolny Potyczek Matematycznych. Wzi??o w nim udzia? 19 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowali si? nast?puj?cy uczniowie:
1. Maria Szcz?sna - kl. Ib
2. Damian Antoniak - kl. Ib
3. Maciej Stasiak - kl. IIb
4. Micha? Piszcza?kowski - kl. IIIa

Powiatowe Potyczki Matematyczne odby?y si? w dniu 27.04.2007r. w ??czycy.
Ucze? Damian Antoniak zaj?? I miejsce na poziomie klas pierwszych i jako laureat zakwalifikowa? si? do fina?u - Mi?dzypowiatowych Potyczek Matematycznych.
Micha? Stasiak zaj?? II miejsce na poziomie klas drugich gimnazjum.

Pani Dorota Szewczyk pracowa?a w zespole nauczycieli przygotowuj?cych etap szkolny i powiatowy Potyczek. By?a tak?e opiekunem uczniów bior?cych w nich udzia?.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"