: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 18 kwietnia 2007 r. O?wiata Zdrowotna i Promocja Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w ??czycy by?a organizatorem II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Festiwal przebiega? w 3 kategoriach:
- przedszkola
- szko?y podstawowe
- gimnazja
Dzi?ki profesjonalnemu przygotowaniu i wysokiej ocenie jury, zespó? "Ma?a Pozytywka" wy?piewa?a sobie I miejsce, a tym samym zakwalifikowa?a si? do fina?u wojewódzkiego.
Zespó? otrzyma? dyplom i cenne nagrody. Du?ym wyró?nieniem dla zespo?u jest równie? zaproszenie do udzia?u w "Majówce dla Zdrowia", która odb?dzie si? 26 maja w Parku Miejskim w ??czycy.


Izabela O?adowicz


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"