: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Zapraszamy do udziału w XIII już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. 

Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby. Istotne jest pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. 

Konkurs promuje wiedzę na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń. Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych. Konkurs organizowany jest, jak co roku, przez Komendę Główną PSP we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a koordynatorem jest Wydział Informacji i Promocji KG PSP.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat w następujących kategoriach wiekowych: 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat oraz uczniowie niepełnosprawni (wychowankowie świetlic terapeutycznych, ośrodków terapii zajęciowej, szkół specjalnych). Konkurs przebiega w kilku etapach: eliminacje gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz centralne. Na każdym szczeblu eliminacji prace konkursowe wybiera specjalnie powołane Jury. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie. Po eliminacjach wojewódzkich po pięć prac finałowych z każdej z czterech grup zostanie przesłanych do Komendy Głównej PSP do dnia 3 czerwca 2011 r. Posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej odbędzie się w połowie czerwca 2011 r.Prace należy składać do p. Izabeli Ożadowicz


Załączniki:
Regulamin
Tabela opisowa pracy

 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"