: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Celem projektu jest rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów gimnazjów z województwa łódzkiego polegający na kształtowaniu umiejętności i zarządzania samodzielnymi przedsięwzięciami o charakterze społecznym a tym samym budowanie odpowiedzialności za własne środowisko lokalne.

Projekt realizowany jest w 18 gimnazjach i obejmuje 540 uczniów oraz 54 nauczycieli.  Na etapie upowszechniania rezultatów projektu wsparciem zostanie objętych dodatkowo 18 gimnazjów.

Realizatorem projektu jest:
Towarzystwo Inicjatyw Europejskich w Łodzi.
Partnerem Stowarzyszenie Oświatowe Edukator.
Partner zagraniczny to doświadczona w upowszechnianiu nowoczesnych metod edukacyjnych organizacja z Republiki Czeskiej – Central Bohemia Training Institute (VISK).

Głównym motywem przewodnim projektu jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego czyli takiego, które jest aktywne publicznie, świadome swoich celów, zdolne dla samo organizowania się dla realizacji celów ekonomicznych, politycznych, społecznych, otwarte na współpracę z innymi i gotowe do dialogu.

Działania w projekcie obejmują:
- warsztaty dla nauczycieli wspierające ich w umiejętności rozwijania inicjatyw obywatelskich wśród uczniów
- szkolne wybory do Młodzieżowych Grup Inicjatyw Obywatelskich (MGIO)
- warsztaty dla członków MGIO nakierowane na przygotowanie do pracy projektowej, w tym dotyczące podnoszenia umiejętności w zakresie wykorzystania technologii ICT
- zajęcia pozalekcyjne nakierowane na przygotowanie i przeprowadzenie projektów przez uczniów na rzecz środowiska lokalnego
- powołanie Szkolnych Grup Ewaluacyjnych
- upowszechnienie wyników zrealizowanych projektów w innych 18 gimnazjach województwa łódzkiego współpracę z partnerem czeskim w zakresie wymiany dobrych praktyk.

Nauczyciele realizujący projekt: p. Danuta Ławniczak, p. Jolanta Milczarek, p. Zofia Czubińska

Link do strony projektu: Młodzieżowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"