: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PRZYRODA PĘDZLEM MALOWANA
Organizator: Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich;


Konkurs plastyczny realizowany jest w ramach Programu edukacji ekologicznej „Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” dla podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „Razem” Stowarzyszenia „Mamy Wielkie Serca”.

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań uczniów i uwrażliwienie na tematykę zachowań proekologicznych na co dzień;
- wymiana doświadczeń w zakresie twórczości artystycznej młodych ludzi;
- uświadomienie wzajemnych relacji człowiek – środowisko;
- rozbudzenie aktywności plastycznej;
- twórcza interpretacja otaczającego nas środowiska przyrodniczego;

Uczestnicy:

do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych klasy /IV-VI/, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Świnice Warckie, Uniejów i Wartkowice;
Prace muszą być wykonane indywidualnie /uczestnik może oddać na konkurs tylko jedną pracę/;

Format prac i technika:

- plakat należy przygotować w formacie B1 lub B2;
prace mogą wykonane być dowolną techniką plastyczną i artystyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby: akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej, batik, techniki graficzne, kolaż, inne;
- każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane /trwale przymocowane do pracy/: tytuł, imię i nazwisko autora, klasa, wiek, typ oraz nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna pod kierunkiem którego powstała praca;
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac z wypełnioną kartą zgłoszeniową;

Terminy:

- ogłoszenie konkursu grudzień 2010;
- termin nadsyłania prac upływa 16 kwietnia 2011r. (decyduje data stempla pocztowego);
- ogłoszenie wyników na stronie internetowej www.serca.org.pl maj 2011;
- kartę zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną: wielkie serca@poczta.onet.pl lub faksem: 63 288 11 06;
- spotkanie laureatów i opiekunów oraz uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się w maju w SOSW Stemplew podczas otwarcia wystawy prac;

Dyrektorzy szkół uczestniczących w konkursie zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie spotkania.
Prace należy przesłać na adres:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
99-140 Świnice Warckie
ul. T. Kościuszki 14

z dopiskiem „Przyroda pędzlem malowana”
lub dostarczyć do SOSW Stemplew: Biuro Stowarzyszenia sala D/01 lub sekretariat Ośrodka sala A/116

Proszę zadbać o właściwy transport prac. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych prac na łamach kwartalnika NASZA GAZETA, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. Uczestnicy powierzają prace na własność organizatorom.
Kryteria stosowane podczas oceny prac konkursowych:
zgodność z regulaminem i tematem konkursu;
ujęcie tematu (oryginalność, pomysłowość, technika wykonania, poprawność merytoryczna, estetyka pracy);
kompozycja;
swoboda posługiwania się wybranymi technikami;
oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora;

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane nagrody:
fundatorem nagród jest: WFOŚiGW w Łodzi, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich;
nagroda główna to dwudniowa wycieczka /V-VI 2011r./ ekologiczno-przyrodnicza na trasie Kazimierz Dolny-Puławy-Czarnolas dla laureatów konkursu ufundowana przez WFOŚiGW w Łodzi i Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich;
dyplomy dla uczestników, a dla opiekunów – podziękowania;
wystawa pokonkursowa prac na terenie GOK i SOSW;

Koordynator konkursu:

Jolanta Chmielecka
tel/fax. 63 288 11 06

Regulamin konkursu jest dostępny na www.serca.org.pl
Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
 
ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE,

Andrzej ZIELONKA


PREZES


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"