: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Udzia? w wojewódzkim finale XV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczy?nie" w ?odzi zaowocowa? sukcesem!
Uczennice klas pierwszych Ania Wielgus, Martyna Skowro?ska i Agnieszka Bamberska godnie reprezentowa?y nasz? szko??, recytuj?c teksty na wysokim poziomie i doskonale radz?c sobie z oczywist? w takiej sytuacji trem?.
Jedna z nich - uczennica klasy I b - Martyna Skowro?ska spotka?a si? z wysok? ocen? swojego wyst?pu i zakwalifikowa?a si? do udzia?u w zmaganiach z proz? i poezj? na etapie ogólnopolskim. (W tym roku jury zrezygnowa?a z przyznawania miejsc).
Martyna recytowa?a w czasie 7 minut wiersz W. Szymborskiej "Moralitet le?ny" i fragment "Doliny Issy" Cz. Mi?osza.
Zwyci?zcy etapów wojewódzkich spotkaj? si? w dniach 12-13 maja w Za??czu Wielkim. Trzymamy kciuki.


Opiekunem uczniów jest Pani Zofia Czubi?ska.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"