: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


D?uga „lekcja patriotyzmu” jak? by? udzia? w projekcie „Ruch rze?bi umys?y, serca i cia?o” oraz realizacja programu „Moja ma?a ojczyzna” przygotowanego przez Stowarzyszenie PARAFIADA, dostarczy?a wiele satysfakcji jej uczestnikom. Pozwoli?a na g??bsze poznanie przyrodniczo-geograficznych oraz architektonicznych osobliwo?ci gminy, zmusi?a do zg??bienia wiedzy pozapodr?cznikowej i stosowania nietypowych rozwi?za?.

Wa?ny jest równie? fakt, ?e album wykonany przez reprezentacj? klasy II a: Mart? Herman, Martyn? Orzechowsk?, Mateusza Pankiewicza i Mart? Tomczak zosta? doceniony przez komisj? weryfikacyjn? i wybrany spo?ród ponad 800 prac oraz zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego. Album zosta? przygotowany pod kierunkiem p. Zofii Czubi?skiej.

Przed nami nowe i trudne wyzwanie na kolejnym etapie tego projektu. Tym razem pod??ymy ?cie?kami naszej Patronki przez województwo ?ódzkie i przygotujemy prezentacje multimedialn?.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"