: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :Mateusz Górniak, uczeń klasy I, jako jeden z 400 uczniów województwa łódzkiego, uczestniczył w uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych dla stypendystów Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej. Uroczystość odbyła się w dniu 17.12.2012r. w Filharmonii Łódzkiej. Listy gratulacyjne wręczali: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, wicemarszałek Artur Bagieński oraz Anna Rabiega, przewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Sportu Sejmiku WŁ. 
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi realizuje program stypendialny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych, którego celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych z województwa łódzkiego. 
Projekt skierowany jest do uczniów: 
- gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych,
- wykazujących szczególne zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, mieszkających na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają znajduje się na terenie województwa
łódzkiego,
- pochodzących z rodzin niezamożnych, dla których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. 

Korzyści dla uczniów otrzymujących stypendium:
- tworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
- przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
- podniesienie poziomu samooceny,
- wzrost motywacji do nauki. 

Link do informacji na stronie Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"