: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Łódzki Kurator Oświaty serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów gimnazjów do uczestniczenia w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II, organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty w Polsce. Założeniem Konkursu jest tworzenie przestrzeni rozwoju młodzieży w aspekcie intelektualnym, duchowym i kulturowym, wspieranie inicjatyw edukacyjnych dla młodzieży, ukazanie wzorca osobowego i wskazanie na potrzebę autorytetu wychowawczego, rozbudzenie – na przykładzie osoby Karola Wojtyły – Jana Pawła II, świadomości możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej ojczyzny i świata. Celem konkursu jest ukazanie wzorca osobowego, którym stał się Karol Wojtyła - Jan Paweł II oraz rozbudzenie, na przykładzie Jego osoby, świadomości kulturowej i przekonania o możliwości twórczego wkładu w dzieje własnej Ojczyzny i świata. O patronat nad III edycją Konkursu, wzorem lat poprzednich, zostali poproszeni Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Arcybiskup Metropolita Łódzki, Prezydent Miasta Łodzi, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, Przewodniczący Zarządu Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim. Opracowanie zadań i testów, dla etapu szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego III edycji Konkursu, Łódzki Kurator Oświaty powierzył Instytutowi Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gimnazja zgłaszają swój udział w Konkursie do dnia 20 grudnia 2011 r., do właściwego Kuratorium Oświaty. W trakcie etapu szkolnego Konkursu uczniowie samodzielnie piszą, w terminie do 5 stycznia 2012 r., pracę konkursową na jeden z trzech tematów konkursowych:
1. Wyjaśnij, na czym polega idea „dwóch płuc” Kościoła i Europy, którą w czasie swojego pontyfikatu głosił Jan Paweł II.
2. Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski mówił w Gnieźnie o „słowiańskim wieczerniku dziejów”. Proszę rozwinąć tę papieską ideę. Na czym ona polegała? Jakie jest jej znaczenie w kontekście idei zjednoczonej Europy?
3. Proszę przedstawić Jana Pawła II wizję kultury, jej znaczenie dla rozwoju człowieka i narodu oraz relację między kulturą a wiarą.
Wszelkie informacje na temat III edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi i stronach internetowych innych Kuratoriów Oświaty w Polsce. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie organizacji Konkursu jest starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Romana Cybulska, tel. 42 637 77 18, e-mail: rcybulska@kuratorium.lodz.pl


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"