: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


W dniu 7 czerwca 2010r. uczniowie Gimnazjum im. św. Faustyny wzięli udział w „Dniu Szkoły bez Przemocy”.
To szczególny dzień dla naszej społeczności, bowiem zależy nam na bezpiecznej i przyjaznej szkole. Mając za wzór Patronkę gimnazjum -Św. Faustynę- jesteśmy wręcz zobowiązani do unikania przemocy, a kierowania się miłością do drugiego człowieka.
Dzień ten rozpoczął uroczysty apel, na którym odczytany został referat nt. przejawów agresji i sposobów jej zwalczania wśród dzieci i młodzieży. Następnie uczniowie gimnazjum zaprezentowali krótkie scenki, ukazujące negatywne i pozytywne zachowania młodzieży.
Po apelu, na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, gimnazjaliści rozwiązywali krzyżówkę tematyczną, opracowywali klasowy kodeks zasad przeciwko przemocy, dyskutowali nad tym, co mogą zrobić, aby przeciwdziałać agresji. W dalszej części wszyscy wzięli udział w przemarszu ulicami Świnic, protestując przeciwko negatywnym, nagannym zachowaniom. Eksponowali przygotowane przez siebie transparenty z hasłami typu: „Przemoc nie jest przejawem siły, tylko słabości”, „Zło dobrem zwyciężaj”. Dzień zakończyły zajęcia sportowo-rekreacyjne na „Orliku”.
Akcja stała się priorytetem do podjęcia kolejnych działań w pracy wychowawczej.
Na podstawie zgłaszanych przez uczniów propozycji zostanie opracowany Szkolny Kodeks Przeciwko Przemocy.

Lidia Chmielecka Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"