: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


Zarządzenie Nr 13/2011
Dyrektora Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

§ 1
Na podstawie art. 5 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245) ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Gimnazjum im. Św. Faustyny w Świnicach Warckich w roku szkolnym 2011/2012
• 14 października 2011 r.,
• 31 października 2011 r.,
• 24 kwietnia 2012 r.,
• 25 kwietnia 2012 r.,
• 26 kwietnia 2012 r.,
• 2 maja 2012 r.,
• 8 czerwca 2012 r.

§ 2
Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów.

§ 3
Informuję, że dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych wymienione w ust. 1, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

§ 4
Niniejsze zarządzenie zostanie opublikowane na stronie internetowej szkoły.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


Dyrektor
Gimnazjum im Św. Faustyny
w Świnicach Warckich

mgr Marek Koniuszenny


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"