: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :

2019-09-28 Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017


Zarządzenie nr 3/2016/2017z dnia 26.09.2016r.Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnicach Warckichw sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017             Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz. 432) ze zmianamibz dn. 5 października 2010 roku (Dz. U. Nr 187, poz. 1245 par. 5)  w sprawie organizacji roku szkolnego zarządzam, co następuje:§ 1Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świnicach Warckich :1.      Dla Szkoły Podstawowej z Filią w Piaskach: 31 października 2016r., 2 maja 2017r.,16 czerwca 2017r. oraz 2 dni Rekolekcji Wielkopostnych.2.      Dla  Gimnazjum im. św. Faustyny w Świnicach Warckich: 19, 20, 21 kwietnia 2017r., (dot. klasy I i II, kl. III egzamin gimnazjalny), 31 października 2017r., 2 maja 2017r.,16 czerwca 2017r. oraz 2 dni Rekolekcji Wielkopostnych§ 2Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych terminach dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz o możliwości udziału w zajęciach opiekuńczych organizowanych przez szkołę dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą pozostać w domu.§ 3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"