: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :

2018-03-05 Projekt z ZUS w szkole podstawowej i gimnazjum


Podstawa programowa kształcenia ogólnego kładzie duży nacisk na to, aby kształtować u uczniów postawy, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Jedną z nich jest postawa aktywnego obywatela. Z tego też powodu w klasach VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie uczniowie będą realizowali ,,Projekt z ZUS”.Celem tego projektu jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości dotyczącej ubezpieczeń społecznych. W trakcie realizacji zadań projektowych uczniowie poznają podstawy obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych, obowiązki jego uczestników oraz świadczenia przysługujące ubezpieczonym. Jolanta Milczarek


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"