: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :

2017-12-20 „Nasze Wielkie Historie”- nasi uczniowie „śledzą historię”


Dzięki współpracy z GOK pięcioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w projekcie, który inicjuje obchody stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Młodzi ludzie zaangażowali się w niezwykłą formę zdobywania wiedzy.
Nasze Wielkie Historie” to projekt realizowany w ramach programu „Niepodległa” poświęcony odkrywaniu historii lokalnych i umiejscowienie ich w kontekście wydarzeń ogólnopolskich, związanych z odzyskiwaniem niepodległości.
Jego jednoczesna realizacja na terenie 15 miast i gmin w 8 województwach pozwoli w sposób ciekawy i szeroki pokazać bogatą i zróżnicowaną historię naszego państwa
i narodu, a zaangażowanie w jej odkrywanie i dokumentowanie młodzieży pozwoli wykształcić postawy szacunku i dobrego patriotyzmu oraz zwiększyć jej wiedzę historyczna. Rezultatem zebranych historii będzie powstanie strony internetowej i objazdowej wystawy o odzyskaniu niepodległości w różnych regionach kraju, upowszechnianie wiedzy historycznej i zintegrowanie mieszkańców małych miejscowości wokół naszego dobra wspólnego-Polski.
Ogólna koncepcja projektu zakłada odkrywanie, a następnie popularyzację lokalnych historii, opowieści, bohaterów i zwykłych ludzi, którzy w oczach swojej społeczności przyczynili się do odzyskania niepodległości, którzy poprzez swoją postawę, oddanie i patriotyzm dołożyli cegiełkę do odbudowy polskiej państwowości. To ukazanie, jak ważne są decyzje i postawy jednostek dla funkcjonowania Państwa, to uświadomienie ludziom, że ich „mała”, lokalna historia jest historią całego naszego narodu.
W te niezwykle inspirujące działania włączyli się, przygotowując prace literacko-dokumentalne w oparciu o przeprowadzone wywiady z mieszkańcami Świnic, uczniowie:
Julia Nikodemska- opracowała dokument „O pasji, która budzi historię. Okoliczności powstania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świnicach Warckich w stulecie jej istnienia.” Podstawą były informacje uzyskane podczas wywiadu z p. Magdaleną Ożadowicz-pasjonatką i dokumentalistką wszelkich historii związanych z ziemią, która „sercu najbliższa”. Komentarz do pracy przygotował dyrektor szkoły, p. Andrzej Karkowski. Praca Julii została przekazana na wystawę w PROMie Kultury Saska Kępa w Warszawie.
Igor Wyrzykowski-opowiedział niezwykle barwną i pasjonująca historię z życia swojej babci-p. Lidii Szewczyk, mieszkanki Świnic, wieloletniej nauczycielki, która połączyła doświadczenia świadka historii i jej twórcy. Na szczególną uwagę zasługują pełne ekspresji wspomnienia z lat wojny i tworzenia rzeczywistości w trudnym czasie ponurych lat komunizmu.
Marta Górniak i Aleksandra Olejnik-przygotowały fantastyczne spotkanie w szkole z p. Janem Kaźmierczakiem, niezwykle życzliwie nastawionym do młodych ludzi mieszkańcem Świnic, który zgodził się na udział w „żywej lekcji historii”. Oprócz uczestników projektu wzięła w niej udział klasa III b. Młodzieży towarzyszyła z-ca dyrektora Zespołu p. Danuta Ławniczak. Spotkanie stało się niesamowitym przeżyciem dla wszystkich. Dostarczyło nie tylko materiału do pracy projektowej „ O rodzinnych tradycjach niepodległościowych”, ale pokazało, jak ważne są więzi międzypokoleniowe i jak cenne źródło stanowią wspomnienia. Niezwykły gość opowiedział również o swoich doświadczeniach związanych z działalnością komórki Solidarności na terenie gminy Świnice. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wydawnictw drugiego obiegu z okresu stanu wojennego. Wszyscy mogli oglądać znaczki, ulotki, stemplowane banknoty, książki i koperty wykonywane w obozach dla internowanych
Maria Konecka, mimo problemów zdrowotnych, wspierała uczestników projektu i służyła radą oraz konkretna pomocą.
Wyrażamy uznanie dla młodych poszukiwaczy historycznych ciekawostek. Wykazali się zaangażowaniem, pomysłowością i niezwykłą inicjatywą. Gratulujemy osiągnięć! Słowa pełne prawdziwej wdzięczności kierujemy do osób, które poświęciły cenny czas oraz wykazały godną podziwu empatię, dzieląc się tym, co najcenniejsze-własną wiedzą.


 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"