: MENU :

- Historia szkoły
- Aktualności
- Dyrekcja
- Nauczyciele
- Kontakt


: Dla nauczycieli, rodziców i uczniów :

- Dokumenty szkolne
- Ocenianie
- Regulaminy
- Egzamin gimnazjalny
- Lektury szkolne
- Wykaz podręczników


: ZOBACZ :

- Kalendarz szkolny
- "Mała Pozytywka"
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski
- Przydatne linki


 : TURYSTYKA :

- Historia miejscowości
- Informacje o gminie
- Mapa dojazdu
- Zabytki gminy
- Sławni mieszkańcy
- Polecamy
- Punkt Informacji Turystycznej


: ARCHIWUM :


27 listopada w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Otwarta szkoła”. Do udziału w uroczystym podsumowaniu II edycji „Otwarta szkoła” zaproszeni zostali przedstawiciele szkół oraz organizacji pozarządowych, finaliści konkursu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół oraz współpracujących z nimi organizacji pozarządowych.
Celem konkursu „Otwarta szkoła” jest promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską. Konkurs ma również służyć promowaniu współpracy między placówkami oświatowymi (szkołami) a ich otoczeniem, przede wszystkim organizacjami pozarządowymi, oraz pokazaniu skutecznych i nowatorskich rozwiązań, już teraz stosowanych w oświacie.
II edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Oceny merytorycznej 82 wniosków dokonali eksperci oraz kapituła konkursu, której przewodniczył podsekretarz stanu w MEN Krzysztof Stanowski. Kapituła, która oceniała prace pod względem merytorycznym, wytypowała laureatów w pięciu kategoriach: edukacja obywatelska, edukacja ekonomiczna, edukacja globalna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, wsparcie ucznia zdolnego.
W trakcie oceny merytorycznej zespołów brano pod uwagę w szczególności: aktywne zaangażowanie wszystkich partnerów, uniwersalność modelu współpracy, właściwe zarządzanie projektem, innowacyjne metody współpracy, efektywność projektu i trwałość współpracy po jego realizacji, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, współpraca organizacji ze szkołami w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
W uroczystości podsumowującej II edycję konkursu uczestniczyła Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna Hall. To z jej rąk finaliści i laureaci konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienia. Z ogromną radością informujemy, że nasze Gimnazjum w obszarze edukacja obywatelska uzyskało tytuł laureata za projekt „Grabież Stulecia”, którego celem było opracowanie dokumentacji technicznej budynku dworku w Gusinie, w którym mieszkała Maria Konopnicka.
Opiekę nad uczniami realizującymi to zadanie sprawował Pan Arnold Kaliszka.
W uroczystości podsumowania konkursu uczestniczyli: Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy, Marek Koniuszenny – dyrektor gimnazjum, Arnold Kaliszka – nauczyciel, Andrzej Karkowski – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Świnickiej, Joanna Kaliszka i Kinga Kubiak – uczennice oraz Henryk Orzechowski.


Załączniki:
Opis działań realizowanego projektu

 Wstecz

Certyfikat "Projekt z klasą"